Se alla

Satsa på livskvalitet för äldre och bygg trygghetsboende på Bjärreds vångar och Alnarp

Satsa på livskvalitet för äldre bygg trygghetsboende i Bjärred och i Lomma

Lomma kommun står inför en spännande framtid vad gäller utveckling av framtida bostadsområden. I de bostadsområden som byggs i Bjärreds vångar och i Lomma vill liberalerna att det byggs trygghetsboende för äldre.

År 2014 fanns 1080 invånare i Lomma kommun över 80 år. Förra året hade antalet ökat till 1559 och redan 2024 passeras strecket till 2000 medborgare över 80 år. Socialnämndens lokalförsörjningsplan anger att ett nytt särskilt boende med 60 platser behövs först 2027. I nuläget finns 158 platser i äldreboenden, 111 i Lomma och 48 i Bjärred.

I kommunen finns ett stort antal äldre som gärna skulle flytta till en mindre bostad. De har inte vård och omsorgsbehov som motsvarar ett biståndsbeslut om särskilt boende, däremot finns ett behov att flytta till något som kan öka tryggheten och minska risker för social isolering vid tilltagande fysisk svaghet. Liberalerna Lomma-Bjärred vill att det byggs ett trygghetsboende på Bjärreds vångar med cirka 100 platser och ett trygghetsboende i Lomma med cirka 50 platser.

Trygghetsboende är ett ganska nytt koncept som växer i snabb takt. Enligt Framtidens äldreboende SKR Sveriges Kommuner och Regioner, fanns trygghetsboende i 160 svenska kommuner år 2017 och utbyggnad pågår i många kommuner. Lund, Svedala och Helsingborg är exempel på skånska kommuner med trygghetsboende. Trygghetsboendet har ofta en åldersgräns på minst 70 år för att man ska få flytta in. Denna åldersgräns är ett krav för att ett boende ska få statligt investeringsstöd.

Trygghetsboendet i Bjärred och Alnarp ska vara en boendeform som uppmuntrar äldre att leva självständigt. Det ska finnas möjlighet till sociala aktiviteter inriktat på såväl utemiljö, sport, kultur och nöjen. Fastigheterna ska ha tillgång till gemensamma utrymmen bland annat restaurang, bibliotek och friskvård. En boendevärd ska finnas tillgänglig. Boende ska ses som en resurs som aktivt kan bidra till att vara med och utforma sociala aktiviteter tillsammans med personal och civilsamhället. Det ska också vara starkt fokus på aktiviteter som leds av arbetsterapeut och sjukgymnast med inriktning på rehabiliterande och fysiska aktiviteter. Valmöjlighet till halvpension och helpension avseende måltider ska erbjudas.

För två år sedan ändrades socialtjänstlagen så att kommuner även kan införa boendeformen ”biståndsbedömt trygghetsboende”. Det vore klokt att utreda hur trygghetsboende med biståndsbeslut kan införas i Lomma Kommun, och på vilket sätt det gynnar äldre medborgare och kommunens äldreomsorg som helhet.

Liberalerna Lomma-Bjärred