Se alla

Nej till pengar till niors demokratiresor

Sydsvenskan 3 juli 2020 

Kommunstyrelsen säger nej till att anslå en särskild pengapott för att alla nior i Lomma kommun ska få åka på demokratiresa till koncentrationsläger i Tyskland eller Polen.

Istället blir det upp till varje skola att avgöra om resorna ska bli av.

Hit till koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin har elever från Lomma rest för att lära om förintelsen. Cirka 200 000 fångar passerade Sachsenhausen under åren 1936-45. Bland dem fanns politiska fångar, judar, romer, homosexuella, kriminella, Jehovas vittnen med flera. Omkring 30 000 av fångarna dog i lägret.

Det var i början av året som Sydsvenskan kunde berätta att resorna som gjorts under många år inte längre är ett självklart inslag i skolornas demokratiundervisning.

Traditionen har varit att skolorna stått för kostnaden. Men i februari var beskedet att Pilängsskolan skulle fortsätta att betala som förr. Men på Karstorpskolan och Rutsborgskolan var det upp till elever och föräldrar att samla in pengar för att resorna skulle bli av. Bjärehovsskolan ordande sin senaste resa 2018 och planerade ingen för 2020.

På detta ha Liberalerna reagerat. Partiet anser att resorna med studiebesök i koncentrationsläger och på andra historiska platser är så viktiga att ett politiskt beslut bör fattas om att de ska genomföras och att pengar avsätts för ändamålet.

Förslaget lämnades in i form av en motion till kommunfullmäktige som gav i uppdrag till tjänstemännen på utbildningsförvaltningen att utreda frågan.

Nyligen togs ärendet upp i kommunstyrelsens vars beslut är rådgivande inför att frågan slutgiltigt avgörs i fullmäktige, som är Lommas högsta beslutande organ.

Bland partierna var det bara Liberalerna som röstade för motionen.

Majoritetens motivering går ut på att resorna visserligen är lovvärda, men att politikerna inte ska lägga sig i hur skolans undervisning sköts. Det sägs istället vara en fråga för experterna – lärarna och rektorerna – att avgöra hur man bäst tar upp demokrati och mänskliga rättigheter i undervisningen.

Kostnaden för att ordna demokratiresor för alla nior i Lomma kommun har beräknats till cirka 850 000 kronor per år.