Se alla

Högre andel hyresrätter behövs för invånarnas skull

https://www.sydsvenskan.se/2021-10-05/hogre-andel-hyresratter-behovs-for-invanarnas-skull

Högre andel hyresrätter behövs för invånarnas skull   

I torsdags fattade M C KD och SD beslut om att andelen hyresrätter i Lomma kommun ska vara minst 10% i de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. Liberalerna ville se minst 20%. Med anledning av att debatten kommit att handla om politiska ställningstaganden kring hyresrätt som boendeform och inte att skapa förutsättningar för alla nu boende i kommunen att leva i goda bostäder och främja åtgärder för bostadsförsörjningen, är det önskvärt att fler perspektiv ges utrymme, skriver Sandra Pilemalm (L) och Jonas Benke (L) ledamöter i Kommunstyrelsen.  

Faktum är att hyresrätter nog är nödvändigt om kommunen i framtiden inte vill se minskat budgetutrymme till förskolor och skolor och ytterligare nedläggning av detsamma, då trenden är att färre barnfamiljer flyttar till kommunen. I år har ca 60 barn färre än prognostiserat, framförallt i förskoleåldern flyttat till kommunen. Detta får effekter på barn och utbildningsnämndens totala budget då tillväxtposten minskar med runt 6 miljoner. Det är högst sannolikt att ännu färre barnfamiljer kommer kunna flytta till kommunen. De senaste 10 åren har villapriserna mer än fördubblats i Lomma, från i snitt 3 636  343 till 7 819 955 enligt statistik från SCB. En snittvilla i Lomma kommun kostar nästan 8 miljoner kronor. Priserna spås gå upp ännu mer.   

Idag ligger andelen hyresrätter i det befintliga bostadsbeståndet i kommunen på elva procent, vilket är lägst i Skåne, genomsnittet i svenska kommuner är 38%.  

Både region Skåne och Länsstyrelsen har kritiserat Lomma och menar att andelen är för låg och att för liten hänsyn tas till grupper som äldre, funktionshindrade och nyanlända.  

Socialförvaltningens yttrande i samband med beslutet underströk att det behövs skapas bättre förutsättningar för invånare i kommunen att finna bostad som idag har en svag ställning på bostadsmarknaden och begränsade möjligheter att köpa bostad.  

Även om hyresnivåerna på nybyggda bostäder med hyresrätt som upplåtelseform ofta blir höga, så möjliggör det en bostad för individer som inte har stor mängd sparat kapital på banken.  

Det finns också en efterfrågan på hyresrätter bland äldre som vill lämna villan som blivit för stor och inte vill binda upp sina pengar i boende för en lång tid. Att äldre lämnar villan skapar positiva flyttkedjor så barnfamiljer kan flytta in i den stora villan som blir ledig. 

Liberaler lägger sig inte i vilken bostad människor föredrar och har en tilltro till privata hyresvärdar. Det finns ingenting som säger att hyresrätter måste anslutas till Boplats syd.  

Fler hyresrätter hade naturligtvis öppnat upp för fler, nyanlända, funktionshindrade, äldre,” barnfamiljer, skilda par och studenter att bo i Lomma kommun. Dessa behövs i kommunen om inte befolkningen ska fortsätta minska med minskat budgetutrymme som följd. Vill man som väljare att Lomma kommun ska vara en kommun där även du som kommuninvånare kan bo om livet tar sig en oväntad vändning eller vill hitta en lägenhet när villan känns för stor – då är liberalerna det alliansparti du ska rösta på.  

Sandra Pilemalm  

Ledamot Kommunstyrelsen  

Gruppledare Liberalerna Lomma-Bjärred  

 Jonas Benke  

Ersättare Kommunstyrelsen  

Vice ordförande Liberalerna Lomma-Bjärred