Se alla

Egensinnigt L kan äventyra borgerligt styre

Ny gymnasieskola, nytt kommunhus, bostäder för nyanlända, bygge av hyresrätter och kulturhus i Bjärred.

Frågorna blir allt fler där Liberalerna går i otakt med övriga borgerliga partier.

Kan partiet komma att spräcka Lommas alliansstyre?

Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2021-12-06/egensinnigt-l-kan-aventyra-borgerligt-styre

6 december 2021 18:30

Text Mats Amnell

Sandra Pilemalm är lokal ordförande i Liberalerna i Lomma-Bjärred sedan 2018. Ungefär då började partiet att avvika för allinsens linje i olika frågor. ”Vilka samarbeten som kan bli aktuella får vi återkomma till. Ett fortsatt allianssamarbete är vårt huvudalternativ.”

– Det finns så klart gränser för hur mycket man kan avvika i en allians. Men vi har valt de frågor där vi verkligen känt att det inte går att låta bli att följa vår liberala kompass, säger Sandra Pilemalm som är Liberalernas ordförande i Lomma-Bjärred.

Lomma kommun har styrts av borgerliga majoriteter i decennier. Dagens fyrpartikoalition består av Moderaterna, Centerpartiet, Kritdemokraterna och Liberalerna. Tillsammans har de 26 av kommunfullmäktiges 45 platser. Om L med fyra mandat skulle lämna så förvandlas alliansen till ett minoritetsstyre.

Följden är svår att förutse. Idag agerar de olika oppositionspartierna var för sig. Men en förändring kan innebära ökat samarbete och svårare för ett eventuellt minoritetsstyre att driva sin politik.

Fakta

Så styrs Lomma kommun

Kommunfullmäktige med 45 platser är kommunens högsta politiskt beslutande organ.
Förutom fullmäktige finns också politiskt sammansatta facknämnder som hanterar ansvarar för olika områden som skola, äldreomsorg, kultur, fritid, miljö, byggande och skötsel av gator och grönområden.

Idag styrs kommunen av en borgerlig allians bestående av M, C, L och KD som tillsammans har 26 platser i fullmäktige.
Kostnaden för att driva Lomma kommun är cirka 1,6 miljarder kronor per år och finansieras genom att alla invånare betalar cirka 20 procent av sina inkomster i kommunalskatt.

Sedan valet 2018 är platserna i fullmäktige fördelade så här:

• Moderaterna 18
• Socialdemokraterna 8
• Fokus Bjärred 5
• Liberalerna 4
• Sverigedemokraterna 4
• Centerpartiet 3
• Miljöpartiet 2
• Kristdemokraterna 1

Utvecklingen började ungefär samtidigt som Sandra Pilemalm blev ordförande 2018. M, C och KD ville då ge vårdbolaget Frösunda fortsatt förtroende att sköta kommunens äldreboenden. L ville byta till en annan entreprenör.

Sedan har utvecklingen fortsatt och accelererat med flera liberala avsteg i stora frågor.

I år har man haft avvikande åsikter om bygget av nytt kommunhus och ny gymnasieskola, andelen framtida hyresrätter och den framtida placeringen och utformningen av nytt kulturhus i Bjärred.

– Min person har så klart påverkat. Men vi är samtidigt många i Liberalerna Lomma-Bjärred. Vi har varit eniga om detta, både gamla och unga, säger Sandra Pilemalm och fortsätter:

– Vi har haft många diskussioner om vi alltid ska följa alliansens beslut. För oss är det viktigt att stå för en liberal politik. Det är vår uppgift att hålla en mittenfåra så att vi inte hamnar för långt åt höger.

Någon total brytning handlar det inte om. I lokalpolitiken brukar alla partier vara eniga om mycket. Sak samma inom alliansen. Hittills har L också röstat för alliansens budgetar utan att lansera egna förslag vid sidan av.

Samtidigt brukar koalitionsparter jämka ihop sig om gemensamma ståndpunkter. Meningsskiljaktigheter avhandlas bakom stängda dörrar.

Sandra Pilemalm är den L-politiker som oftast syns och hörs i kommunfullmäktiges debatter. Här förespråkar hon i september 2020, i strid med alliansens linje, öronmärkta pengar för elevers studieresor till tyska koncentrationsläger.

Fakta

Liberala avsteg från allianslinjen

  • L vill bryta samarbetet med Frösunda. Övriga alliansen vill ge vårdföretaget fortsatt förtroende att driva kommunens äldreboenden. (2018)
  • Alliansen vill införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända på maximalt två år. L ville sätta gränsen till fyra år. (2019)
  • L vill reservera pengar så att alla högstadieelever får åka på studieresor till tyska koncentrationsläger. Alliansen vill låta varje rektor avgöra och betala med skolans ordinarie budget. (2020)
  • L vill ha som mål att minst 20 procent av det framtida bostadsbyggandet ska vara hyresrätter. Alliansen anser att minst tio procent räcker. (2021)
  • Alliansen vill kapa kostnader på 11 miljoner kronor i socialnämndens budget. L vill stryka vissa punkter på åtgärdslistan. (2021)
  • Alliansen vill bygga nytt gymnasium i kommunhuskvarteret. Även L förespråkar en ny skola, men vill utreda placeringen vidare. (2021)
  • Alliansen vill riva det nuvarande kommunhuset och bygga ett nytt på samma plats. L vill utreda om rivning är bästa alternativet och var ett nytt kommunhus i så fall ska ligga. (2021)
  • Alliansen föreslår stängning av Alnarps och Lärkans förskolor. L vill vill bevara Lärkan. (2021)
  • Alliansen vill bygga ett nytt kulturhus – Kulturporten – på det framtida området Bjärreds vångar någon gång kring 2030. L vill tidigarelägga och skapa motsvarande på en eller flera centrala platser i det nuvarande Bjärred.

Utåt har ännu ingen irritation märkts över L:s avsteg.

– Jag tycker att samarbetet mellan oss och M har funkat bra under mandatperioden. Men det är klart att de inte blivit glada när vi avvikit från allianslinjen, säger Sandra Pilemalm.

Hon tror att politiken framöver allt mer kommer att präglas av partier som intar en mer fristående ställning snarare än ingår i långa fasta samarbeten.

– Oavsett hur det blir efter valet vill vi vara ett självständigt liberalt parti. Ett fortsatt allianssamarbete är vårt huvudalternativ. Men vi kommer inte att göra avkall på våra hjärtefrågor, säger Sandra Pilemalm.

Robert Wenglén (M) är mindre nöjd med de återkommande liberala avstegen från allianspolitiken.

Robert Wenglén (M), kommunalråd och koalitionens ledande politiker, är inte nöjd med utvecklingen:

– Jag inte helt glad över att ett parti som ingår i den lokala regeringen återkommande röstar emot regeringens politik, säger han och fortsätter:

– Jag hoppas att Liberalerna hittar tillbaka till en samsyn kring borgerlig politik. Om de vill vara en del av alliansen även efter nästa val är upp till dem. Men så här kan det inte fortsätta.

Hur påverkar Liberalernas agerande Alliansens möjlighet att styra Lomma efter valet?

– Det vet vi inte ännu. Jag hoppas M får fortsatt stöd, och då kommer jag sätta mig med de partier som vill samarbeta och dra upp riktlinjer för vår politik.

Kan Sverigedemokraterna komma att ingå i ett borgerligt styre?

– Jag vill inte utesluta det, men vi är ännu inte där. Vi har ju en lång tradition av att regera som en allians.

Finns det en risk för att Lomma får ett annat styre efter valet?

– Absolut. Om vi moderater gör ett dåligt val är hela alliansen hotad, säger Robert Wenglén.